ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής μαμούνας ιωάννης αθήνα

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Τι είναι ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία;

Η ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία στηρίζεται στις δυο βασικές αρχές της ψυχανάλυσης δηλαδή ότι τα ψυχικά φαινόμενα δεν είναι τυχαία και ότι το μεγαλύτερο μέρος της δικής μας ζωής είναι ασυνειδήτο. Διαφέρει από την κλασική ψυχανάλυση τόσο στη διάρκεια της που είναι μικρότερη (μια έως δυο συνεδρίες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο από 1 έως 3 χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο) όσο και στους σκοπούς της (προοδευτική διερεύνηση κινήτρων, ερμηνεία συμπτωμάτων, υποστήριξη). Απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών όπως οι αγχώδεις διαταραχές οι φοβίες, διαταραχή πανικού, διαταραχή χρήσης ουσιών, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα σχέσεων και απαιτεί συνήθως μια προσωπικότητα με ισχυρό εγώ που δεν αποδιοργανώνεται εύκολα και είναι ικανό να αφεθή σε θεραπευτικές τεχνικές όπως οι ελεύθεροι συνειρμοί, η ανάλυση των ονείρων και η συνδυαστική σκέψη. Κεντρικό ρόλο βέβαια έχει η ανάλυση της σχέσης θεραπευτή θεραπευόμενου (μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση) αφού σε αυτή τη σχέση ο θεραπευόμενος μεταφέρει συχνά πάγιες και συνήθως υποκινούμενες από τα παιδικά του βιώματα, συμπεριφορές. Σε διαφορά επίσης από την ψυχανάλυση μπορεί να συνδυαστεί και με βιολογικές θεραπείες (φαρμακευτική αγωγή)

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Γιατί να την επιλέξω;

Η ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία είναι ασφαλής και φιλική προς το άτομο. Έχει επιτυχία σε ένα ευρύ επίπεδο εφαρμογών όπως:

  • η κατάθλιψη
  • το άγχος
  • οι προσωπικές δυσκολίες
  • τα διαπροσωπικά προβλήματα
  • οι διαταραχές προσωπικότητας
  • τα προβλήματα γάμου
  • οι οικογενειακές συσχετίσεις
  • η συμβουλευτική γονεϊκού ρόλου
  • οι φοβίες
  • τα ψυχοσωματικά προβλήματα

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Συνεδρίες

Η θεραπεία αποτελείται από κατά μέσο όρο από δεκαέξι συνεδρίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιο μακροχρόνιες θεραπείες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα, σε ομαδικό πλαίσιο, σε δυαδική θεραπεία του ζεύγους, ως εργαλείο κατανόησης του δυναμικού σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Βασικό πλεονέκτημα είναι η ενθάρρυνση της ικανότητας του ασθενούς να αυτοπαρατηρείται σε όλη τη διαδικασία, ενώ παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο, επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα.

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Πως λειτουργεί;

Η ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία εστιάζει την προσοχή της στην ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και στο πώς οι διαδικασίες που ανακάλυψε το άτομο για να τα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι δυσλειτουργικές ή να μην έχουν αποτέλεσμα και έτσι τα προβλήματα να διαιωνίζονται από τους συνηθισμένους τρόπους αντίδρασης σε αυτά. Επίσης δίδεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίον αυτές οι διαδικασίες αντιμετώπισης γεννήθηκαν και στους τρόπους που μπορεί να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν. Το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης του θεραπευτή με τον θεραπευόμενο εκφράζεται σε γραπτό κείμενο που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο κατανόησης μετά το τέλος της θεραπείας.

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Βασικοί άξονες

Τα 3 βασικά στοιχεία της θεραπείας είναι η αναδιαμόρφωση, η αναγνώριση και η επαναληπτική κριτική ματιά, μέσω των οποίων ο θεραπευόμενος κατανοεί το ρόλο του θεραπευτή και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η αναδιαμόρφωση συντελείται συνεργατικά και βιωματικά ανάμεσα σε θεραπευτή και ασθενή και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της θεραπείας σαν βάση για τις ασκήσεις στο σπίτι του ασθενούς.