ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής μαμούνας ιωάννης αθήνα

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας

Η συμμετοχή των ανθρώπων σε ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας τους φέρνει σε επαφή με άτομα που πιθανόν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τους ή μπαίνουν τώρα στην φάση αυτή. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο που τους συνέβη κάτι ανάλογο. Έτσι νιώθουν εξαιρετικά μειονεκτικά για αυτή τους την κατάσταση και αισθάνονται λυτρωτικά εάν γνωρίσουν κι άλλα άτομα, σε ομάδα αυτογνωσίας, που έχουν ίδια ή ανάλογα προβλήματα, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι και άλλοι βιώνουν προσωπικές δυσκολίες στη ζωή τους. Από αυτόν τον παραδειγματισμό παρακινούνται και οι ίδιοι να προσπαθήσουν ξανά να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Τι είναι

Στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας ο θεραπευόμενος συμμετέχει σε ομάδες των 5- 10 ατόμων, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία εκπαιδευμένων θεραπευτών. Βασικός στόχος είναι η αλληλοβοήθεια των θεραπευομένων μέσα από τα δυναμικά που αναπτύσσονται στην ομάδα και η αλλαγή των σημείων εκείνων στη συμπεριφορά ή την προσωπικότητά τους που τους δημιουργούν δυσλειτουργίες στη ζωή, τις σχέσεις και την καθημερινότητά τους.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Συμμετοχή

Οι συνεδρείες της ομάδας πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, σε συγκεκριμένη ώρα και έχουν διάρκεια 90 λεπτών. Στις ομάδες αυτές δεν συμμετέχουν μόνο άτομα που αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες, αλλά άτομα που τους απασχολούν διαφορετικά θέματα. Η συμμετοχή σε μια ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική, αφού κάθε μέλος συνειδητοποιεί πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι τη συμπεριφορά και τη στάση του και πώς αισθάνονται από την στάση και τους ρόλους που παίρνει απέναντί τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής σε ένα ασφαλές πλαίσιο που ο καθένας σέβεται την προσωπικότητα του άλλου και η κριτική γίνεται πάντα δημιουργικά χωρίς έχει στόχο να μειώσει τον κρινόμενο, αλλά να του δώσει έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Πώς βοηθά

Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά βοηθητική για τα μέλη της ομάδας, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση του τι φταίει στις σχέσεις τους με τους άλλους και να το διορθώσουν. Και το κίνητρο για αλλαγή όμως ενισχύεται σημαντικά όταν έρχονται σε επαφή με άτομα που αντιμετώπιζαν ίδια ή παρόμοια προβλήματα και έχουν ήδη κατορθώσει να εξελιχθούν, οπότε μέσα από τον παραδειγματισμό παρακινούνται να προσπαθήσουν. Τέλος τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία βοηθούνται πολύ μέσω της ομάδας, καθώς και άτομα που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους γύρω τους επειδή δεν διαθέτουν ικανό αριθμό τεχνικών επικοινωνίας ή έχουν χαμηλό δείκτη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ομάδα μέσα από το ασφαλές πλαίσιο που εξασφαλίζει, έρχεται να βοηθήσει στην προσπάθεια των ατόμων αυτών να καταπολεμήσουν το άγχος και τα συμπτώματά τους και να πειραματιστούν με νέα μοντέλα επικοινωνίας ώστε να ενταχθούν ομαλά στο ευρύτερο σύνολο.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Αρχές Διατήρησης της Ομάδας

Κάθε ομάδα αυτογνωσίας είναι λειτουργικό να έχει ορισμένους κανόνες που εξασφαλίζουν την καλή συνεργασία των μελών της που θα προσφέρουν μακροβιότητα στην ομάδα.

Βασική αρχή είναι η αρχή του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας δεδομένων που εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων εντός  ομάδας, δεν γίνονται αφορμή για σχόλια και συζήτηση εκτός ομάδας. Ένας άλλος βασικός κανόνας είναι η απαγόρευση της σωματικής βίας μεταξύ των μελών της ομάδας, παρά μόνο η λεκτική αντιπαράθεση με σκοπό να βοηθήσει  θεραπευτικά. Όλα τα μέλη είναι αξιοσέβαστα και ισότιμα με ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Σημαντικό είναι δε, να τηρείται αυστηρά η ώρα προσέλευσης. Ο αλτρουϊσμός είναι κάτι που καλλιεργείται σε αυτό το πλαίσιο. Τα μέλη ωθούνται στην αυτοεκτίμηση και στην εμπιστοσύνη, προσφέροντας τη βοήθειά τους στους άλλους και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων.