ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα  στην  Αλεξάνδρεια  Αιγύπτου.  Το  1986,  αποφοίτησα  από  την  Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Νεάπολης  Ιταλίας,  με  βαθμό  105/110  και  χαρακτηρισμό  «Άριστα».  Από  το  1990  έως  το  1994,  ειδικεύτηκα  στην  Ψυχιατρική,  ασκούμενος,  αρχικά,  στη  Νευρολογική  Κλινική  του  Νοσοκομείου  «Παμμακάριστος»  και  στη  συνέχεια,  στην  Ψυχιατρική  Κλινική  του  Αιγηνιτείου  Νοσοκομείου.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ειδίκευσής  μου,  συμμετείχα  σε  ψυχιατρική  έρευνα,  ολοκλήρωσα  την  εκπαίδευσή  μου  στη  Γνωσιακή  Ψυχοθεραπεία  και  εργάσθηκα  ως  εφημερεύων  ιατρός  στην  ιδιωτική  Ψυχιατρική  Κλινική  «Γαλήνη»,  τη  διετία  1992 – 1994.  Στη  συνέχεια,  τη  διετία,  1994 – 1996,  εργάσθηκα  ως  Ψυχίατρος  στο  Κέντρο  Επαγγελματικής  Προεργασίας  του  Αιγηνιτείου  Νοσοκομείου,  ενώ,  παράλληλα,  εργάσθηκα  ως  εφημερεύων  Ψυχίατρος  στην  Ψυχιατρική  Κλινική  «Χ.  Σινούρης».  Από  το  1996  έως  το  2003,  εργάσθηκα  ως  Ψυχίατρος  στην  Ψυχιατρική  Κλινική  «Γαλήνη»,  ενώ  από  το  2003,  εργάζομαι  ως  Ψυχίατρος  στην  Τοπική  Μονάδα  Υγείας  Παγκρατίου  του  Ιδρύματος  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)  και  παράλληλα,  ως  Ιατρός  του  Ειδικού  Σώματος  Επιτροπών  Αναπηρίας  του  Ιδρύματος.  Από  το  2000  έως  το  2010,  ολοκλήρωσα  την  Εκπαίδευσή  μου  στην  Εταιρεία  Ομαδικής  Ανάλυσης  και  Οικογενειακής  Ψυχοθεραπείας,  της  οποίας  αποτελώ  και  μέλος.  Το  2013  ανακηρύχθηκα  Διδάκτωρ  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  με  επίδοση  «Άριστα»  (10).  Τίτλος  της  Διδακτορικής  μου  Διατριβής  είναι  «Μελέτη  της  Προβλεπτικής  Σημασίας  Βιολογικών  και  Ψυχοκοινωνικών  Παραγόντων  για  την  Κλινική  Βαρύτητα  και  Πορεία  των  Σχιζοφρενικών  Διαταραχών».  Έχω  τιμηθεί,  το  1998,  ως  ένας  εκ  των  συγγραφέων,  για  την  καλύτερη  εργασία,  στα  πλαίσια  του  15ου  Πανελληνίου  Συνεδρίου  Ψυχιατρικής.  Έχω  λάβει  μέρος  σε  ψυχιατρικές  ερευνητικές  εργασίες,  σε  πολλά  Διεθνή  και  Ελληνικά  Συνέδρια  και  είμαι  μέλος  της  Ελληνικής  Ψυχιατρικής  Εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Π. Ουλής, Π. Σακκάς, Ι. Μαμούνας, Ν. Βελδέκης. Τοξική επίδραση του λιθίου σε συνδυασμό με νευροληπτικά. Ψυχιατρική 1996, 7, 3: 215-218.
 • Π. Ουλής, Γ.Μαμούνας, Ι.Χατζημανώλης, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Κλινική μελέτη ακουστικών ψευδαισθήσεων. Ψυχιατρική 1997, 8, 3: 117:186.
 • Π.Ουλής, Ι.Μαμούνας, Ι.Χατζημανώλης, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Αλληλοσυσχετίσεις χαρακτηριστικών ακουστικών ψευδαισθήσεων και σχέσεις τους με δημογραφικές και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους. Ψυχιατρική 1998, 9, 1: 34-40.
 • Π. Ουλής, Ι.Μαμούνας, Ι.Χατζημανώλης, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Κλινικές διαστάσεις ακουστικών ψευδαισθήσεων και σχέσεις τους με δημογραφικές και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους. Ψυχιατρική 1998, 9, 1:41-48.
 • Π.Ουλής, Ι.Μαμούνας, Ι.Χατζημανώλης, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Μορφολογικά χαρακτηριστικά παραληρητικών ιδεών: Μια κλινική μελέτη. Ψυχιατρική 1998, 9, 2: 97-106.
 • Π.Ουλής, Ι.Μαμούνας, Ι.Χατζημανώλης, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Συστατικοί παράγοντες παραληρητικών ιδεών και σχέση τους με δημογραφικές και ψυχοπαθολογικές παραμέτρους. Ψυχιατρική 1998, 9, 2: 107-112.
 • Π.Ουλής, Ρ.Γουρνέλλης, Ι.Μαμούνας, Ε.Λύκουρας, Ι.Χατζημανώλης. Συγκριτική μελέτη κλινικών χαρακτηριστικών ιδεών στις Σχιζοφρενικές και Καταθλιπτικές διαταραχές. Ψυχιατρική 1998, 9, 3: 199-208.
 • Ι.Μαμούνας, Ε.Λύκουρας, Π.Ουλής, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Προνοσηρή προσαρμογή στη Σχιζοφρένεια: Σχέσεις με κλινικές παραμέτρους. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Ψυχιατρική, 2001, 12: 134-141.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Oulis P., Lyκouras L., Gournellis R., Mamounas J., Hatzimanolis J., Christodoulou GN. Clinical features of delusional beliefs in Schizophrenia and Unipolar mood disorders: a comparative study. Psychopathology, 2000, 33 (6): 310-3.
 • Oulis P., Mamounas J., Hatzimanolis J., Christodoulou G.N. Clinical dimensions of delusional beliefs: a factor analytic study. Psychopathology, 2000, Mar-Apr, 33 (2):81-5.
 • Oulis P.G., Mavreas V.G., Mamounas J.M., Stefanis C.N. Formal clinical chatacteristics of delusional beliefs. Psychopathology, 1996, 29(4): 201-8.
 • Oulis P.G., Mavreas V.G., Mamounas J.M., Stefanis C.N. Clinical characteristics of auditory hallucinations. Acta Psychiatr Scand 1995, 92(2): 97-102.